Συντηρούμενων ανελκυστήρων
σε κτήρια γραφείων - δημόσια κτήριαΣυμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την
εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και
ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Η εταιρία "ΤΕΚΑΝ Ε.Π.Ε." έχει ως κύριο αντικείμενο της την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων. Ιδρύθηκε το 1973, από τους Αναστάσιο Μαστραγγελόπουλο και Πασχάλη Ναζίρη και από τότε δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στο χώρο των ανελκυστήρων. Από το 1993 λειτουργεί με το διακριτικό τίτλο "ΤΕΚΑΝ Ε.Π.Ε.".

read more...