Η εταιρία "ΤΕΚΑΝ Ε.Π.Ε." έχει ως κύριο αντικείμενο της την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων. Ιδρύθηκε το 1973, από τους Αναστάσιο Μαστραγγελόπουλο και Πασχάλη Ναζίρη και από τότε δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στο χώρο των ανελκυστήρων. Από το 1993 λειτουργεί με το διακριτικό τίτλο "ΤΕΚΑΝ Ε.Π.Ε.".
Κατά την περίοδο λειτουργίας της έχει υλοποιήσει πολλές σημαντικές εγκαταστάσεις. Οι κυριότερες από αυτές πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή της απευθείας ανάληψης του έργου από ιδιώτες, αρκετές όμως είναι και οι εγκαταστάσεις που έγιναν και με την αναδοχή έργων από μεγάλες τεχνικές εταιρίες σε όλη την Ελλάδα καθώς και από Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Ο αριθμός των εγκαταστάσεων που πραγματοποιούνται ετησίως τα τελευταία χρόνια αυξάνει συνεχώς και αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Η εταιρία έχει επίσης σήμερα, την ευθύνη της συντήρησης περίπου δύο χιλιάδων (2.000) ανελκυστήρων. Ο αριθμός των συντηρουμένων ανελκυστήρων αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα μέσα στα επόμενα χρόνια, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από ίδιες εγκαταστάσεις. Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι έχει να παρουσιάσει μια μεγάλη ποικιλία εγκαταστάσεων ανελκυστήρων σε κτίρια κατοικιών - γραφείων - ξενοδοχείων - νοσοκομείων και βιομηχανικών χώρων.
Η παραπάνω ταχύτατη ανάπτυξη της εταιρίας κατέδειξε γρήγορα την ανάγκη παράλληλης αύξησης της δυναμικότητας της σε προσωπικό και μέσα. Όλες οι εγκαταστάσεις και ολόκληρη η δραστηριότητα της συντήρησης εξυπηρετείται από μόνιμο προσωπικό της εταιρίας.

Η σημερινή οργανωτική δομή της εταιρίας περιλαμβάνει τους γενικούς διευθυντές, τους μηχανικούς, τη γραμματεία, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Οι γενικοί διευθυντές έχουν καθήκοντα οικονομικού διευθυντή, διευθυντή πωλήσεων και τεχνικού προϊσταμένου. Οι μηχανικοί έχουν καθήκοντα μελέτης, έρευνας και επίβλεψης των έργων. Η γραμματεία έχει την αρμοδιότητα της γραμματειακής υποστήριξης και της υποστήριξης του έργου της οργάνωσης του γραφείου. Τέλος, το τεχνικό προσωπικό είναι οι μόνιμοι αρχιτεχνίτες, τεχνίτες και βοηθοί της εταιρίας, οι οποίοι απασχολούνται στις εργασίες εγκαταστάσεων, συντηρήσεων και επισκευών. Τα συνεργεία εγκατάστασης και συντήρησης είναι πλήρως εξοπλισμένα και έχουν την απαιτούμενη επιστημονική (τεχνική και διοικητική) στελέχωση.

Η μέχρι τώρα επιτυχής πορεία της εταιρίας οφείλεται στην προσήλωση, στις αρχές της αυστηρής τήρησης των κανονισμών, της χρήσης άριστων υλικών από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής μηχανημάτων του εξωτερικού και εσωτερικού, της άριστης εργασίας αλλά κυρίως στην αρχή του ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη πρέπει να είναι το πρώτο και κυριότερο μέλημα της εταιρίας. Η προσήλωση στην τελευταία αυτή αρχή προϋποθέτει την συνεχή αναζήτηση για την επίτευξη της ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας.

Η ποιότητα των υπηρεσιών η οποία προσφέρεται από την εταιρία ΤΕΚΑΝ ΕΠΕ κατά την Εγκατάσταση και την Συντήρηση των ανελκυστήρων, την έχει θέσει στις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Τελευταία επισήμανση είναι ότι η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, με το διεθνές πρότυπο ΕΝ 13015:2001 (συντήρηση και λειτουργίες διάσωσης για ηλεκτρικούς και υδραυλικούς ανελκυστήρες), με πιστοποιητικό EN ISO 14001:2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), με πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 (Σύστημα για τη Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία), καθώς και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της οδηγίας 2014/33/ΕΕ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ