Κομβιοδόχοι

Θαλάμοι
       - επιλογές υλικών

Ανεκλυστήρες
Ηλεκτροκίνητοι

Ανελκυστήρες
Υδραυλικοί

Θύρες
Φρεατίου-Θαλάμου

Πίνακες

 Κομβιοδόχοι
Μερικά δείγματα από τους κομβιοδόχους που μπορείτε να διαλέξετε για τον θάλαμο σας.

Κομβιοδόχοι Θαλάμου
Επιφανειακής στήριξης
 
ΚΘ1
ΚΘ2
ΚΘ3Οριζόντιας στήριξης (τύπου κουπαστής)
ΚΘ4
ΚΘ5

Κλασικής στήριξης
ΚΘ6
ΚΘ7
ΚΘ8
ΚΘ9
ΚΘ10
ΚΘ11
ΚΘ12
Κομβιοδόχοι Ορόφου
Επιφανειακής στήριξης
ΚΟ1
ΚΟ2
ΚΟ3
ΚΟ4
ΚΟ5
ΚΟ6
ΚΟ7
ΚΟ8
ΚΟ9
ΚΟ10

Κλασικής στήριξης
ΚΟ11
ΚΟ11
ΚΟ12
ΚΟ13
ΚΟ14
ΚΟ15
ΚΟ16
ΚΟ17
ΚΟ18