Κομβιοδόχοι

Θαλάμοι
       - επιλογές υλικών

Ανεκλυστήρες
Ηλεκτροκίνητοι

Ανελκυστήρες
Υδραυλικοί

Θύρες
Φρεατίου-Θαλάμου

Πίνακες

 Υδραυλικοί Ανελκυστήρες


Υδραυλικός Ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο ARION HYDRO MRL. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του υδραυλικού ανελκυστήρα, με την εγκατάσταση της μονάδας ισχύος μέσα στο φρεάτιο. Προσφέροντας διαδρομές 20m για 630kg, ή 25m για 1000kg με μέγιστή ταχύτητα έως 1m/sec.

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας MAISONLIFT βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τύπους κτηρίων όπως μεζονέτες και γενικότερα κτίρια με περιορισμένο βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου.

αντλίες Έμβολα