Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και εγκατάσταση ανεκλυστήρων


Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕΕ σχετικά με τους ανελκυστήρες
Αριθ. 39507/167/Φ.9.2
 

 

 

Απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση, λειτουργία, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων.
αρθμ οικ. 3562/398
 

 

 

Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων
Αριθ. Οιλ. Φ9.2/29362/1957
 

 

 

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων
αρίθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425
 

 

 

Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκρίσεις για την Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων
αρίθμ. οικ. Φ.9.2/ΟΙΚ. 32803/1308
 

 

 

Βασιλικό Διάταγμα, Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανεκλυστήρων
αρίθμ. οικ. Φ.10/Α/17-1-66
 
 

Για να διαβάσετε τα πιo πάνω αρχεία πρέπει να έχετε ADOBE ACROBAT READER εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να τον εγκαταστήσετε πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο.